Wyślij

KENT Sp. z o.o.
ul. Nowodworcowa 23
81-581 Gdynia
NIP: 5862163843
REGON: 220178176
e-mail: e-sklep@emanuelberg.com

Firma wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000249763, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000 złotych.


SKLEP INTERNETOWY E-BERG.PL

Biuro Obsługi Klientów czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach 9.00-16.00

Telefon: +48 (0) 58 741 29 31
e-mail: e-sklep@emanuelberg.com