POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych Użytkowników Sklepu Internetowego e-berg.pl jest Kent Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni, ul. Nowodworcowa 23, 81-581 Gdynia, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000249763, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000 zł.

2. Kontakt

Bezpośredni kontakt dotyczący danych osobowych można uzyskać pod adresem e-mail: dpo-kent@emanuelberg.com .

3. Dane osobowe i prywatność

Spółka przetwarza dane osobowe w celach:

1) świadczenia usługi prowadzenia Konta Klienta w Sklepie Internetowym e-berg.pl, nieodpłatnych usług Formularza Kontaktowego i funkcji Powiadom Znajomego oraz udostępnienia usługi składania zamówień na produkty oferowane w Sklepie Internetowym e-berg.pl. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

2) sprzedaży produktów oferowanych w Sklepie Internetowym e-berg.pl. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

3) marketingowych - podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Spółki - marketing własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

4) wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną - wyłącznie w przypadku wyrażenia Zgody przez Użytkownika. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia umowy ze Sklepem Internetowym e-berg.pl.

Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.

W procesie przetwarzania danych osobowych stosowane są środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

4. Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami danych osobowych są:

1) podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Spółki w celu obsługi Sklepu Internetowego e-berg.pl oraz hostingodawca,

2) osoby współpracujące ze Spółką na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające bieżącą działalność firmy,

3) podmioty świadczące usługi dostawy produktów,

4) serwis Dotpay.pl należący do firmy Dotpay Sp. z o.o. - podmiot świadczący usługi płatności online,

5) biuro księgowe,

6) podmiot zapewniający system mailingowy.

5. Uprawnienia Użytkownika

Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6. Cookies (Ciasteczka)

Serwis e-berg.pl korzysta z tzw. plików Cookies (Ciasteczek). Pliki te są zapisywane w pamięci urządzenia (komputera, telefonu, itd.) i umożliwiają Użytkownikowi m.in. korzystanie ze wszystkich funkcji serwisu. Pliki Cookies nie powodują zmian w ustawieniach urządzeń. Ciasteczka wykorzystywane są w celu statystycznym, marketingowym oraz w celu udostępniania funkcji serwisu. Korzystając z odpowiedniej funkcji przeglądarki, w każdej chwili można usunąć pliki Cookies, a także zablokować wykorzystanie ich w przyszłości.

Aby dowiedzieć się, jak zarządzać plikami Cookies, należy skorzystać z pliku pomocy danej przeglądarki. Z informacjami na ten temat można zapoznać się, wciskając klawisz F1 w przeglądarce.

Jeśli pliki Cookies nie zostaną wyłączone, oznacza to, że Użytkownik wyraża zgodę na ich wykorzystanie.

7) Kontakt z administratorem

W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, każda osoba może zwrócić się do Spółki z prośbą o udzielenie informacji - pod adresem e-mail: dpo-kent@emanuelberg.com . Niezależnie od powyższego, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.